kamnavylet

UBYTOVÁNÍ V MORAVSKÉM KRASU

Chata k pronájmu nedaleko propasti Macocha, Balcarky, Punkevní a Kateřinské jeskyně.

Strategická poloha Chaty Lipovec v CHKO Moravský kras skýtá možnost relaxace v krásném a klidném prostředí, v přírodě s Vašimi nejbližšími, kde budete mít blízko všechny turistické cíle. Pro Vaši snadnou orientaci jsme pro Vás připravili také mapu s barevným označením jednotlivých cílů a atrakcí, rozdělených do čtyř okruhů podle zaměření. Stačí si vybrat na mapě ten správný bod, kliknout na něj a nechat se navigovat za dobrodružstvím.

MORAVSKÝ KRAS

Ježibaba z Kateřinské jeskyně
Moravský kras
Moravský kras

Punkevní jeskyně – jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně. Během její prohlídky se ocitnete na samém dně světoznámé propasti Macocha, hluboké 138,7 metrů. Až sem vás přivede spousta mohutných dómů s bohatou krápníkovou výzdobou, jíž vévodí Masarykův dóm – nejkrásnější podzemní prostora Moravského krasu. Prohlídka je završena romantickou plavbou na lodičkách po podzemní říčce Punkvě.

Kateřinská jeskyně –  Disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v ČR. a unikátní krápníkovou výzdobou tvořenou skupinou mimořádně úzkých hůlkových stalagmitů v tzv. Bambusovém lesíku. O vynikající akustice Hlavního dómu se mohou návštěvníci během prohlídky přesvědčit poslechem reprodukované hudby.

Jeskyně Balcarka – Dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy, s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.

Sloupsko_šošůvské jeskyně – rozsáhlý komplex chodeb a dómů ve dvou patrech, spojených mohutnými podzemními propastmi, až 80 metrů hlubokými. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť.

Propast Macocha – Světoznámá propast Macocha je asi 138,7 m hluboká a je největší propastí tohoto typu v České republice i ve střední Evropě. Původně to byla velká jeskyně a zřícením jejího stropu vznikla propast. Na okraji propasti jsou umístěny dva vyhlídkové můstky. První z nich je umístěný na nejvyšším místě a jmenuje se Horní můstek, druhý z nich je vzdálen 92 m ode dna propasti.

Jeskyně Výpustek – Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka. Podle záznamů jej navštěvovali již v 17. století mastičkáři, kteří zde nacházeli kosti pravěké zvířeny.

Informační středisko Skalní mlýn – s parkovištěm a hotelem, odkud jsou organizovány návštěvy přístupných jeskyní Moravského krasu. Je též východiskem okružní naučné stezky Macocha (7 km dlouhé), která seznamuje návštěvníky s nejvýznamnějšími jevy a historií krasové oblasti v okolí propasti Macocha. Od Skalního mlýna se můžete svést vyhlídkovým vláčkem k Punkevním jeskyním (vzdálenost je cca 2 km a je stejná i pro pěší) a odtud můžete dále pokračovat nahoru lanovkou k Hornímu můstku propasti Macocha. Spodní stanice lanové dráhy má nadmořskou výšku 351 m.n.m., horní stanice leží ve 486 m.n.m. Délka lanovky je cca 249 m a doba jízdy cca 2 minuty.

Dům přírody Moravského krasu – Interaktivní venkovní a vnitřní expozice vás provedou příběhem Moravského krasu od geologického vývoje po současnost. Po náročném bádání můžete usednout před 3D kinem. Dům přírody nabízí komentované prohlídky, turistické informační služby a k zakoupení regionální produkty.

PAMÁTKY

Zámek Rájec nad Svitavou
Nový hrad u Adamova
Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách u Brna

Hrad Holštejn – Zřícenina hradu v Holštejnském údolí asi 2 km od Lipovce. V blízkosti hradu se nachází i jeskyně Hladomorna, v níž bylo nalezeno množství lidských kostí, předmětů, oděvů a středověké zbroje.

Muzeum lidového stavitelství – Muzeum lidového stavitelství a perleťářství se nachází v obci Senetářov v originální stavbě – hliněném domě s doškovou střechou.

Větrný mlýn v Rudici – Mlýn holandského typu je upraven jako stálá expozice historie obce, mineralogie, speleologie, železářství, hutnictví a hornictví. V areálu mlýna je přístupný geopark.

Poutní kostel ve Křtinách – Poutní kostel Jména P. Marie ve Křtinách. Barokní mariánský chrám Jména P. Marie, často nazýván „perlou jižní Moravy“, byl vystavěn podle Jana Blažeje Santiniho. Je jeho největší stavbou postavenou na půdorysu řeckého kříže.

Nový hrad u Adamova – Zříceniny rozsáhlého gotického hradu 4 km jižně od Blanska. Rozlehlý areál tvoří pozůstatky původního (tzv. Starého) hradu. V období třicetileté války byl vypálen a pobořen. Prošel architektonickými úpravami, kdy byla obnovena jeho dřívější podoba. V současné době zde probíhají o prázdninách akce typu „otevřených dveří“ s přehlídkou starých zbraní, historickým šermem, dobovou hudbou, ukázkami řemesel apod.

Františčina huť u Josefova – Původní vysoká pec, založena v roce 1748, patřila k typu tzv. Belgických pecí. Dnes je nejstarší dochovanou pecí ve střední Evropě. Celý areál včetně okolních budov byl vyhlášen za první technickou rezervaci v ČR. Ve správní budově lze navštívit expozici železářství Technického muzea v Brně.

Zámek a Muzeum Blansko – Muzeum Blanenska sídlí v objektu blanenského renesančního zámku. Nabízí stálé expozice o objevování Moravského krasu, blanenské umělecké litině, hradech blanenského okolí nebo bydlení na zámku. Dále můžete navštívit chemickou laboratoř barona Reichenbacha a interaktivní expozice (nejen pro děti) – Časoprostor pro hrátky s historií a Cesta do pravěku Blanenska. 

Kostel sv. Martina Blansko – Blanenský barokní kostel pochází ze 17. století. Od 1. poloviny 12. století zde původně stál kostel v románském slohu, který byl později přestavěn do slohu gotického. V dnešním kostele se nachází zvon Poledník, který patří mezi nejstarší na Moravě. V roce 2012 bylo zrekonstruováno věžní schodiště a byla tak zpřístupněna kostelní věž, která vám nabídne krásný výhled nejen na tři kostelní zvony, ale i na celé město Blansko. Věž kostela je veřejnosti přístupná v letní sezoně a v rámci průvodcovské praxe vás kostelem i věží provedou studenti Střední gastronomické školy, s. r. o. V blízkosti kostela se nachází památník Karoliny Meineke, hannoverské šlechtičny, která se mohla stát anglickou královnou. R. 1791 se tajně provdala za anglického prince Viléma IV., lásce však kvůli velkým společenským rozdílům nebylo přáno a Karolina a Vilém byli donuceni k rozvodu.

Zámek v Rájci nad Svitavou – Nejhonosnější objekt raného klasicismu na Moravě s ojedinělými prvky francouzsky orientované architektury. K vidění jsou zde bohaté sbírky předmětů z křišťálu, čínského porcelánu a mědirytin.

Zámek v Lysicích – Lysický zámek je sídlem s neobyčejně bohatou stavební historií, na jejímž počátku byla renesanční vodní tvrz. Zámek nakonec získal podobu komorního rodinného sídla. V jeho interiéru, lze obdivovat mimo jiné sbírku českého skla, soubory orientálních uměleckých předmětů.

Zámek Boskovice – Empírový zámek z počátku 19. století. Na jeho místě dříve stával dominikánský klášter. Prvními majiteli byli Ditrichštejnové, r. 1856 je vystřídali Mensdorffové, v roce 1950 byl zámek znárodněn a roku 1991 opět navrácen Mensdorffům. Při prohlídce zámku vás zaujme měděný globus, na kterém je hvězdná obloha zobrazena pomocí heraldických znaků a který je jeden ze tří na světě. V sále bitev upoutají pozornost obrovské výjevy z protitureckých válek, malované na buvolí kůži, a v neposlední řadě rokokové dětské divadélko, které je darem královny Viktorie a je opravdovou technickou zajímavostí. Ze samotného zámeckého interiéru potom vyniká velkolepý taneční sál, dodnes využívaný jako koncertní síň.

Hrad Boskovice – Hrad byl využíván a postupně přestavován od 2. poloviny 13. až počátku 18. století. Po tu dobu se v jeho držení vystřídalo několik panských rodů a v jeho architektuře soudobé stavební slohy.

Židovská čtvrť Boskovice – Boskovice byly kdysi rozděleny na dvě části, křesťanskou a židovskou. Stejně jako v jiných městech drželi svou komunitu od zbytku města. Obyvatele ovšem doprovázelo mnoho nevýhod. Například zákaz provozu podomního obchodu v okolních vesnicích, který vešel v platnost roku 1565 a nemohli překročit hranice ghetta v době křesťanských svátků a po setmění. V židovské části města Boskovice se nachází 20 památkově chráněných staveb spolu s bránou, kašnou a masnými krámy. Podle nálezů ve sklepích domů se za nejstarší část Židovského města považuje okolí náměstí U Vážné studny, ulice U Koupadel a ulice Traplová. Naučná stezka vás zavede k původní synagoze maior, postavené (a po r. 1980) zrekonstruované v novogotickém stylu. Naproti se nachází dochované rituální lázně mikve a nedaleko tehdejší mužské lázně, které vyhořel v r. 1823.

Židovský hřbitov – Řadí se mezi největší a nejcennější židovské hřbitovy v České republice, pravděpodobně byl založen v 16. století. Na rozloze 14 528 metrů čtverečních se zde rozkládá přibližně 2500 náhrobků (macev). Do areálu vedou dvě brány, první je pro veřejnost a druhou, která se nachází o něco výše a je směřována k centru města, vjížděly pohřební vozy. Od první brány vedou schody k obřadní síni postavené v roce 1763, z níž se zachovalo jen postranní zdivo s kamennou deskou na níž je text modlitby za mrtvé Kadiš. Nejstarší náhrobky pocházejí z 2. poloviny 17. století.

ZÁBAVA

Velká dohoda
Western Park Boskovice
Rozhledna Podvrší u Veselice

Velká dohoda – Přírodní areál bývalé vápenky, kde se nachází lanový park, ferraty, lezecká stěna, lanová dráha a jeskyně k prozkoumání (vybavení si můžete půjčit na místě).

Baldovec centrum zábavy – Adrenalinové centrum nabízí lanový park, lanovou dráhu, horolezeckou věž, paintball a lukostřelbu. 

Farma Amálka – Po telefonické domluvě lze domluvit návštěvu farmy. Majitelé vás provedou chovem koz a ovcí, budete se moct zapojit do hospodářských prací, podojit kozu a zavítat na místní pastvinu. Zakoupit si zde můžete domácí ovčí a kozí sýry a další produkty.

Rozhledna Podvrší u Veselice – Pohled z ptačí perspektivy na Moravský kras vám zaručuje nově postavená rozhledna na kopci Podvrší u Veselice, ke které ze Sloupu směřuje modrá turistická značka. Rozhledna je přístupná od května do října.

Western Park Boskovice – Zábavní přírodní park vybudovaný v areálu bývalého pískolomu, který věrně připomíná přírodní scenérie z dobrodružných filmů. Divoký západ ve skutečném provedení předvádí všem návštěvníkům obyvatelé této jedinečné turistické atrakce.

Rozhledna Babí lom u Brna – Patnáctimetrová rozhledna vznikla nedaleko Lelekovic v roce 1961 na jižním vrcholu skalního hřebenu Babího lomu (562 m n. m.) v místě, kde již dříve stál vyhlídkový altán. Tato rozhledna je celoročně volně přístupná. Projekt patnáctimetrové betonové věže vypracoval brněnský architekt Mojmír Korvas a realizaci provedli členové tělovýchovné jednoty Sokol Lelekovice, kteří více než sto kubíků písku, kamene a dalšího materiálu sami vynosili až na hřeben. Rozhledna je volně přístupná. 

Alexandrova rozhledna – Nejstarší kamenná rozhledna na Blanensku s poměrně pohnutými osudy stojí na kopci Špičák (496 m n. m.) nad Adamovem již 125 let. Po rozsáhlé rekonstrukci provedené v roce 2009 se její ochoz nyní nachází ve výšce téměř 14 m nad terénem. Nabízí zajímavé výhledy do údolí Svitavy a na okolní lesy. Je celoročně volně přístupná. Rozhledna je volně přístupná.

ZOO PARK Vyškov – je zaměřen především na chov primitivních i exotických druhů domácích a hospodářs-kých zvířat z celého světa.

DINOPARK Vyškov – je unikátní atrakce, jejímž prostřednictvím můžete nahlédnout do hluboké historie pravěku.

Hvězdárna Vyškov – patří mezi jedny z nejlépe vybavených hvězdáren na Moravě. Skupina astronomů zde provádí velmi cenná měření, která jsou publikována i v zahraničních odborných časopisech.

Muzeum letecké techniky – Na starém vojenském letišti na severovýchodním okraji Vyškova (směrem na Prostějov) se nachází Muzeum letecké a pozemní techniky. K vidění jsou stíhací, bombardovací, transportní i průzkumná letadla, vrtulníky, letecké motory, vojenská bojová i přepravní technika, dělostřelecké zbraně, protiletadlové zbraně a mnoho dalších. Nejstarší exponáty muzea představují vraky a části letounů havarovaných během 2. světové války, např. Messerschmitt Bf-109, Focke Wulf FW-190, Wellington B Mk.-X, B-17, Iljušin IL-2, IL-10 a další.

Paintball – Atraktivní areál bývalého JZD se šatnami, vzdálenými od hřiště necelých 30 metrů, určitě uspokojí i náročnější vyznavače tohoto netradičního sportu. Čeká na vás mimo jiné kompletní servis v podobě bezplatného zapůjčení zbraní a jiného potřebného vybavení. V průběhu hry je možné nechat si přehrát jakoukoliv hudbu dle vlastního výběru jakožto kulisu.

AKTIVITY

Cyklistika
aquapark Blansko
bowling

KAM NA JÍDLO

Hostinec Staré časy 
Ostrov u Macochy č. p. 6
telefon: +420 516 412 321 | e-mail: ostrov@hostinec-stare-casy.cz